Husnes Kirke
Kamera: Hasselblad H1D
Optikk: HC 50-110 mm
©